Leren van antroposofische zorg

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam gaat onderzoek doen naar zorgverlening vanuit de antropsofische visie. Deze maand starten zij met het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, dat dit onderzoek zal gaan uitvoeren. Dit centrum is opgericht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). De vereniging financiert een onderzoeksplek op de VU, die de opvolging is van de bijzondere Bernard Lievegoedleerstoel. Pim Blomaard, die jarenlang werkzaam was als bestuurder bij de Raphaëlstichting, is aangesteld als hoofdonderzoeker.

Het centrum onderzoekt hoe de antroposofische levensbeschouwing zich vertaalt naar de praktijk, in de hoop dat andere zorginstellingen hiervan kunnen leren. Het is vooral gericht op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen, en op het ontwikkelen van kennis voor de zorgprofessionals. De onderzoeksvragen bevinden zich zowel op gedragskundig als op ethisch gebied. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de wederkerigheid in de zorgrelatie, de werking van rituelen, de werking van zelfsturende teams op de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten, effectiviteit van individuele diagnostiek, zingeving bij dementie, stervensbegeleiding en spiritual care.

Theologiedecaan Ruard Ganzevoort stelt in het universiteitstijdschrift Ad Valvas dat ze op de universiteit nog wat kunnen leren van de antroposofische zorg: “Het bijzondere van antroposofische zorg is dat die op een andere manier naar mensen kijkt. Meer naar de persoon, vanuit zingeving en ethiek. Het gaat niet alleen over het technisch verhelpen van problemen.”