Emile Roemer nieuwe toezichthouder SGVVS

 

Emile Roemer is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van SGVVS, een overkoepelende stichting voor vrijeschoolonderwijs met drie scholen voor voortgezet onderwijs (de Stichtse Vrijeschool in Zeist, het Karel de Grote College in Nijmegen en het Novalis College in Eindhoven) en een school voor speciaal basisonderwijs (de Tobiasschool in Zeist). De benoeming is ingegaan op 19 maart 2019 en is voor een periode van vier jaar.

Momenteel is Roemer waarnemend burgemeester van Heerlen. Eerder was hij leerkracht, locatieleider van een basisschool, wethouder, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SP. Waarnemend voorzitter Merlijn Trouw: ”Emile heeft hart voor onderwijs en een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn verheugd dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen.

Van harte verbindt hij zich als toezichthouder aan het vrijeschoolonderwijs, in het bijzonder aan de opdracht om de kwaliteit, eigenheid en bereikbaarheid van het vrijeschoolonderwijs verder te versterken.”

In een kort vraaggesprek met de Vereniging van Vrijescholen sprak Roemer over zijn visie op onderwijs in het algemeen en de vrijeschool in het bijzonder: “Bij mijn kennismaking met de vrijeschool heb ik gezien dat leraren zélf onderwijs maken, dat ze leerlingen zien in hun persoonlijke ontwikkeling en dat ze een spiegel en een venster voor die leerling willen zijn. Dat vind ik vakmanschap.”

foto: Jan Kranendonk/Shutterstock

 

 

.