HS Leiden start minor Antroposofie

Veel jonge mensen vragen zich tijdens hun studie af: “is dit nou alles, is er niet meer te vinden qua zin en betekenis? Hoe kan ik de verbinding vinden tussen mijn innerlijke belevenissen en de ‘uiterlijke’ samenleving? De meeste hbo- of universitaire studies bieden echter onvoldoende ruimte om hier over na te denken. Op de Hogeschool Leiden gaat komend studiejaar de minor Antroposofie van start, die juist op deze vragen wil ingaan.  

De minor Antroposofie is in eerste instantie bedoeld voor studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Iedereen die aan een Nederlandse hogeschool of universiteit studeert, kan de minor volgen en hiervoor studiepunten halen. De opleiding wil voorzien in de vraag naar verdieping van je studie, en het vinden van waarden die je helpen je weg te vinden in onze complexe samenleving. Leidende vraag daarbij is: in wat voor wereld wil jij leven en hoe kun je dat vormgeven?

In 20 weken, van september 2019 tot eind februari 2020, onderzoeken de studenten al handelend de relaties tussen zichzelf, hun studie en de samenleving. Ze gaan aan het werk met inzichten uit de antroposofie, en wisselen uit met collega-studenten uit andere vakgebieden met verwante vragen.  Aan de hand van gezichtspunten uit de filosofie, wetenschap, kunst, (persoonlijk) leiderschap en sociale werkvormen kijk je in deze minor met elkaar naar de vragen van de huidige wereld rondom ecologie, religie, migratie, economie en sociale samenwerkingsvormen. Ook bevraag je elkaar: hoe kan ik mijn eigen innerlijke ontwikkeling activeren en sturen, zodanig dat ik zo’n zinvolle bijdrage gestalte kan geven?

Mocht je interesse hebben in de minor, kom dan langs tijdens de inspiratieavond op 22 januari 2019 op de Hogeschool in Leiden. Voor meer informatie en aanmelden voor de inspiratieavond kun je mailen naar Rik ten Cate.