Een ander licht op euthanasie, 3 lezingen

Georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap.

Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar? Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet? Misschien is het in onze vergrijzende samenleving juist een opgave om een nieuwe kunst van het sterven te ontwikkelen, als laatste hoofdstuk van de zo veel omarmde levenskunst?

Een interessant vraagstuk voor jou? AViN en de Christengemeenschap organiseren 3 avonden met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verrassen we je met een muzikaal intermezzo.


Drie avonden:

Vrijdagavond 16 november in Den Haag (Vreedehuis, Riouwstraat 1)

Woensdagavond 21 november in Arnhem (Johanneskapel, Brugstraat 5)

Donderdagavond 22 november in Amsterdam (Andrieskerk, Arent Janszoon Ernststraat 869)


Kosten:
 15 euro per lezing


Twee  sprekers

Portret Hans van DeldenHans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, onder andere over beslissingen rond het levenseinde en medische zorg aan ouderen.

“Ik wil mensen oproepen om bewust beslissingen te nemen, ook in de laatste levensfase. Sterven is een geleidelijk proces. De uitdaging voor de moderne mens is om de gedachte aan zijn eigen sterfelijkheid te integreren in zijn bestaan en bewust met de dood om te gaan.

Marianne de Nooij, voormalig microbioloog en priester in de Christengemeenschap (Andrieskerk) Amsterdam
“Ik wil vanuit 'exacte fantasie' kijken naar verschillende ontwikkelingen rond het levenseinde en de implicaties daarvan voor het leven na de drempel en het levenslot.” Een lezing over reanimatie en andere vormen van levensverlenging, palliatieve zorg en palliatieve sedatie, euthanasie en 'voltooid leven' en orgaandonatie.

 

Meer lezen over dit thema?

 

De Christengemeenschap is een beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven bijeenkomen.

Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. De Antroposofische Vereniging in Nederland wil een open huis zijn voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

 

 

Inschrijven voor een van de lezingen